Home » ความตายกำเนิดใหม่ by Isaac Marion
ความตายกำเนิดใหม่ Isaac Marion

ความตายกำเนิดใหม่

Isaac Marion

Published
ISBN :
Paperback
184 pages
Enter the sum

 About the Book 

จุดกำเนิดแหงความตายนิยามใหมกับปฐมบทแหงความประทับใจของ ชีวิต และ ความตาย จากปลายปากกาของ ไอแซค มาเรียน ทีสรางความประทับใจมาแลวใน วอรม บอดีในวันทีโลกถูกโรคระบาดทาลายลาง ทุกสิงถึงกาลลมสลาย แถมยังมีปัญหาชวนปวดหัวอยางการมี ซอมบีMoreจุดกำเนิดแห่งความตายนิยามใหม่กับปฐมบทแห่งความประทับใจของ ชีวิต และ ความตาย จากปลายปากกาของ ไอแซค มาเรียน ที่สร้างความประทับใจมาแล้วใน วอร์ม บอดี้ในวันที่โลกถูกโรคระบาดทาลายล้าง ทุกสิ่งถึงกาลล่มสลาย แถมยังมีปัญหาชวนปวดหัวอย่างการมี ซอมบี้ พยายามจะกินคุณในทุกวิธีที่มันทาได้ทว่า นอร่า เด็กสาวอายุ 16 ปีกับน้องชายของเธอ แอดดิส กลับกาลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่าหวาดกลัวและหวั่นใจกว่านั้น นั่นก็คือการถูกพ่อและแม่ตัวเองทิ้งเอาไว้ในโลกที่มีแต่ซอมบี้ พวกเขาจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไร?ขณะเดียวกัน จูลี่ ก็ต้องเดินทางกับครอบครัวเพื่อตามหาคน เมือง และที่ที่จะถูกเรียกว่า บ้านหลังใหม่ เธออายุเพียง 12 ขวบ แต่กลับต้องเจอแต่สิ่งเลวร้ายทั้งเพื่อนตาย โรงเรียนถูกเผา และการเฝ้ามองพ่อของตนค่อยๆ กลายเป็นคนเย็นชาไร้ความปรานี ราวกับพวก คนตายไม่ไกลจากนั้น ชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งเพิ่งตื่นขึ้นในป่า เขาไม่รู้ว่าตนอยู่ที่ไหนหรือเขาเป็นใคร และในขณะที่เขากาลังนึกรายละเอียดของชีวิตตัวเองอยู่นั้น พยัญชนะตัวหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขา อาร์ เขาคือผู้ที่มีชื่อคนต้นด้วยตัว R